Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, παρατείνεται έως 21 Δεκεμβρίου του 2012 η προθεσμία δημοσιοποίησης των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, η προθεσμία δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων του τρίτου τριμήνου του έτους 2012, ως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007, των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρατείνεται μέχρι τις 21/12/2012.