Στις 41,8 μονάδες έκλεισε το Νοέμβριο ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της Markit –ένας σύνθετος δείκτης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει μια συνοπτική εικόνα της απόδοσης στη μεταποιητική οικονομία– τιμή ελαφρώς υψηλότερη από το χαμηλό τεσσάρων μηνών των 41 μονάδων του Οκτωβρίου, ωστόσο ενδεικτική της περαιτέρω σημαντικής επιδείνωσης της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα.

Τα επίπεδα παραγωγής αγαθών συνέχισαν να υποχωρούν, με απότομο ρυθμό, το Νοέμβριο. Παρότι ο ρυθμός μείωσης ήταν ο ασθενέστερος από το Μάιο, εξακολουθούσε να υπερβαίνει το μέσο όρο που έχει καταγραφεί κατά την τρέχουσα περίοδο υποχώρησης διάρκειας 38 μηνών. Η ασθενέστερη τάση σημειώθηκε με διαφορά στην παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών.

Αιτία της πτώσης της παραγωγής ήταν η περαιτέρω μείωση του όγκου νέων εργασιών στον κλάδο. Το Νοέμβριο παρατηρήθηκε απότομη συρρίκνωση των συνολικών νέων παραγγελιών, η οποία ήταν εν μέρει απόρροια της σημαντικής μείωσης του επιπέδου των νέων εργασιών που ελήφθησαν από πελάτες του εξωτερικού.

Οι Έλληνες κατασκευαστές εξακολούθησαν να μειώνουν τα επίπεδα των αδιεκπεραίωτων εργασιών κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, λόγω της απουσίας πιέσεων στην παραγωγική ικανότητα. Ο ρυθμός μείωσης εξασθένησε από το χαμηλό ρεκόρ σε διάστημα οκτώ μηνών του Οκτωβρίου, παραμένοντας ωστόσο έντονος. Μεγαλύτερος αριθμός απώλειας θέσεων εργασίας καταγράφηκε στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών το Νοέμβριο, καθώς έγιναν προσπάθειες μείωσης του κόστους σε συνάρτηση με τη μείωση του κύκλου εργασιών. Ο ρυθμός μείωσης των θέσεων εργασίας ήταν ο δεύτερος ταχύτερος των τελευταίων επτά μηνών, έχοντας εξασθενήσει ελαφρώς από τον Οκτώβριο.

Τα αποθέματα προμηθειών μειώθηκαν ραγδαία, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, με τον εντονότερο ρυθμό που έχει καταγραφεί στην ιστορία διεξαγωγής της έρευνας, καθώς οι εταιρείες περιόρισαν τις αγορές εισροών. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτα στοιχεία, εκτός του ότι ήταν αποτέλεσμα του περιορισμένου φόρτου εργασίας, τα αποθέματα προμηθειών ήταν χαμηλότερα εν μέσω δυσκολιών σχετικών με τα ταμειακά διαθέσιμα. Τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων υποχώρησαν επίσης με έντονο και επιταχυνόμενο ρυθμό κατά τη διάρκεια του μήνα.

Εν τω μεταξύ, τα χαμηλά αποθέματα στις αποθήκες των προμηθευτών συνέβαλαν στη σημαντική επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης προμηθειών. Η επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα δύο ετών. Τα στοιχεία της έρευνας του Νοεμβρίου υπέδειξαν περαιτέρω (μολονότι ελαφρώς ασθενέστερη) αύξηση των μέσων τιμών αγορών που κλήθηκαν να πληρώσουν οι Έλληνες κατασκευαστές, καθώς σημειώθηκαν αυξήσεις στις τιμές ορισμένων μετάλλων και άλλων πρώτων υλών. Παρά το γεγονός αυτό, υπήρξε ακόμα μία σημαντική μείωση των τιμών εργοστασίου, με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο.