Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Μαράκ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ, από σήμερα 3 Δεκεμβρίου 2012, μέχρι τη δημοσιοποίηση της οικονομικής κατάστασης εννεάμηνου 2012, αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μαράκ Ηλεκτρονική, δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη έκδοση της οικονομικής κατάστασης της περιόδου 1.1.-30.09.2012.