Ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, οι αναθεωρημένοι κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια και η ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη το 2013 περιλαμβάνονται στη σημερινή ημερήσια διάταξη του συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin) στις Βρυξέλλες.
Στο επίκεντρο θα τεθούν ορισμένα εκκρεμούντα ζητήματα σε ό,τι αφορά την δημιουργία της τραπεζικής εποπτείας, προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για κατάληξη επί του θέματος αυτού περί το τέλος της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ. Τα ζητήματα που εκκρεμούν και θα τεθούν ενώπιον του Ecofin αφορούν κυρίως στην συμμετοχή στον μηχανισμό χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης.