Το δρόμο για την επανεκκίνηση της οικονομίας θα ανοίξει η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς χρέους, εκτιμούν οι αναλυτές της Eurobank.


Σύμφωνα με το οικονομικό δελτίο της τράπεζας, το νέο εύρος τιμών που ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ εξασφαλίζει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας για την επίτευξη του στόχου της επαναγοράς του δημόσιου χρέους.
 

Όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις της Eurobank, η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει την αύξηση της ρευστότητας μέσω της έγκαιρης εκταμίευσης της δόσης, την ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης και την υλοποίηση των εναπομένουσων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων, αλλά και την εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.