Τελευταία ημέρα σήμερα για την καταβολή, στις εφορίες όλων των φόρων και οφειλών, που έπρεπε να είχαν καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου.
Η παράταση δόθηκε για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, καθώς την περασμένη Παρασκευή, ημέρα λήξης της προθεσμίας καταβολής τους, οι εφοριακοί πραγματοποίησαν απεργία.