Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 5 εκατ. ευρώ και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης θα κληθεί να αποφασίσει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΕΤΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Δεκεμβρίου.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2013 στα γραφεία της, στην Παιανία Αττικής.