Αυξημένες κατά 118.000 - εκ των οποίων οι 114.000 αφορούν στον τομέα των υπηρεσιών - ήταν οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ADP.


Τα στοιχεία, που δόθηκαν στη δημοσιότητα, επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις των οικονομολόγων.Σημειώνεται ότι οι 23.000 νέες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα υπερ-αντιστάθμισαν τις μειωμένες κατά 16.000 θέσεις εργασίας στη μεταποίηση.Τα στοιχεία του Οκτωβρίου αναθεωρήθηκαν ελαφρώς προς τα πάνω σε μια αύξηση της τάξεως των 158.000 έναντι αύξησης 157.000 που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Αυξημένες κατά 118.000 - εκ των οποίων οι 114.000 αφορούν στον τομέα των υπηρεσιών - ήταν οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ADP.

Τα στοιχεία, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Σημειώνεται ότι οι 23.000 νέες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα υπερ-αντιστάθμισαν τις μειωμένες κατά 16.000 θέσεις εργασίας στη μεταποίηση.

Τα στοιχεία του Οκτωβρίου αναθεωρήθηκαν ελαφρώς προς τα πάνω σε μια αύξηση της τάξεως των 158.000 έναντι αύξησης 157.000 που είχε αρχικά ανακοινωθεί.