Διυπουργικές αποφάσεις και συμβάσεις εγγύησης (guarantee deeds) του Ελληνικού Δημοσίου προς εξασφάλιση δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών.

Πρόκειται για εγγυήσεις μέσω των οποίων θα εκταμιευθούν άμεσα δάνεια ύψους 448 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν σε διάφορους φορείς. Ειδικότερα πρόκειται για:
 

Την Αττικό Μετρό ΑΕ - ποσό 250.000.000 ευρώ, τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ)- ποσό 50.000.000 ευρώ και τη ΔΕΗ- πέντε δάνεια των 74.000.000 €, 16.000.000 €, 25.000.000 €, 8.000.000 € και 25.000.000.
 

Η ισχύς των σχετικών υπουργικών αποφάσεων αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.