Το 30% των υπολοίπων των δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει αναδιαρθρωθεί από τις τράπεζες ανέφερε ο γενικός διευθυντής της Eurobank, επικεφαλής της διεύθυνσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Ευάγγελος Κάββαλος, μιλώντας στο τραπεζικό συνέδριο των FT και boussias communications.


Η ζήτηση δανείων στον τομέα αυτό στην περίοδο της κρίσης αφορά κατά 83% κεφάλαια κίνησης για ενίσχυση της ρευστότητας τους και κατά 17% για χρηματοδότηση αναπτυξιακών ή επενδυτικών σχεδίων, ανέφερε ο κ.Κάββαλος. 

Ο κ Κάββαλος αναφέρθηκε εκτενώς στην αμφίδρομη σχέση τραπεζικού συστήματος και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι απαραίτητα προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την κερδοφορία και των δύο πλευρών είναι η ανάκαμψη των δραστηριοτήτων τους που θα προκύψει μόνον μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας. 

Το 99% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρές και μεσαίες, ενώ το 85% του συνόλου των εργαζομένων απασχολείται στις μικρομεσαίες ανέφερε ο κ. Κάββαλος, θέλοντας να τονίσει τη σημασία τους στο οικονομικό γίγνεσθαι της χώρα και στην σημασία που θα παίξουν στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση. 

Επισήμανε επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος από τις ΜμΕ που αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας, θα στηριχθεί από το τραπεζικό σύστημα σε συνδυασμό με ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά απαιτείται από τις μμε να στραφούν σε νέους άξονες επιχειρηματικής δραστηριότητες, να καινοτομήσουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ζήτησης.