Η «Chartis Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος» και ο νόμιμος αντιπρόσωπός της «Chartis Ελλάς ΑΕ» άλλαξαν όνομα, αφού έγιναν πλέον σε «AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος» και «AIG Ελλάς ΑΕ», αντίστοιχα.

Η συγκεκριμένη αλλαγή γίνεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας επιστροφής των εταιριών της American International Group, Inc στην ονομασία AIG και αντανακλά την πλήρη ανάκαμψη που σημείωσε ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η μετονομασία δεν επιφέρει καμία αλλαγή στα προϊόντα, τις καλύψεις και τα συμβόλαια της AIG ή στη δυνατότητα αποζημίωση, επισημαίνεται.