Ο οίκος αξιολόγησης Moody's Ratings υποβάθμισε σήμερα την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ουκρανίας κατά μια βαθμίδα —από B2 σε B3—, διατηρώντας μάλιστα «αρνητική» την προοπτική της.

Επικαλέστηκε «την αποδυνάμωση του θεσμικού συστήματος» στην Ουκρανία, «το έλλειμμα ρευστότητας για τις διεθνείς συναλλαγές», τον κίνδυνο «υποτίμησης του ουκρανικού νομίσματος (χρίβνια)», καθώς και «τη γενικότερη χρηματοπιστωτική, οικονομική κρίση», και «το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας».