Τη μετακύλιση των λήξεων των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης θα εξετάσει σήμερα στην Φρανκφούρτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η μετάθεση των πληρωμών των εν λόγω ομολόγων θα ελάφρυνε την Ελλάδα από την ανάγκη πληρωμής 3,7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2012-2014 και επιπλέον ποσού 1,9 δισ. ευρώ για την διετία 2015-2016.

Αν και εξαρτάται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης να αποφασίσουν αν θα αντικαταστήσουν τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν με νέους τίτλους κατά τον χρόνο της λήξεως τους (μετακυλώντας την λήξη τους) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναμένεται σήμερα να αποφασίσει μία κοινή γραμμή για το θέμα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακοινώσει την Πέμπτη τις πρώτες οικονομικές προβλέψεις της για το 2014 και οι αναλυτές αναμένουν ότι θα υποβαθμίσει τις προοπτικές για το 2013.