Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει να αυξάνεται η ανεργία στη χώρα μας, η οποία πλέον λαμβάνει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις.


Τον Σεπτέμβριο το ποσοστό ανεργίας εκτινάχθηκε στο 26% από 18,9% το Σεπτέµβριο του 2011 και 25,3% τον Αύγουστο του 2012. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το σύνολο των απασχολουµένων κατά το Σεπτέµβριο του 2012 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.695.053 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.295.203 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.373.692 άτοµα. 

Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 325.334 άτοµα σε σχέση µε το Σεπτέµβριο του 2011 (µείωση 8,1%) και κατά 21.626 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2012 (µείωση 0,6%). 

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 356.495 άτοµα σε σχέση µε το Σεπτέµβριο του 2011 (αύξηση 38,0%) και κατά 34.670 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2012 (αύξηση 2,8%). 

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 283 άτοµα σε σχέση µε το Σεπτέµβριο του 2011 (µηδενική µεταβολή) και µειώθηκαν κατά 3.119 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2012 (µείωση 0,1%).