Επενδύσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ σε παραγωγικό εξοπλισμό στο γιαούρτι και στο παγωτό προγραμματίζει για το 2013 η εισηγμένη εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή παγωτού, γιαουρτιού και φρέσκου γάλακτος, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας και των αποθηκευτικών χώρων, τη διασφάλιση της ποιότητας και τη μείωση του κόστους.
Όπως ανέφεραν εκπρόσωποι της διοίκησης της εταιρείας στο πλαίσιο παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, τα 3 εκατ. ευρώ από τα 5 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό Ν. 3299.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο ανήλθε σε 49,901 εκατ. ευρώ έναντι 41,447 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 9,808 εκατ. ευρώ έναντι 7,542 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2011. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 7,883 εκατ. ευρώ έναντι 5,211 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2011. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε 6,730 εκατ. ευρώ έναντι 4,316 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Στον τομέα του παγωτού, οι πωλήσεις του ομίλου παρουσίασαν αύξηση 6,4%, διαμορφούμενες σε 23,491 εκατ. ευρώ από 22,081 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2011. Στον τομέα των γαλακτοκομικών, οι πωλήσεις του ομίλου παρουσίασαν αύξηση +36,9% και διαμορφώθηκαν σε 26,291 χιλ. ευρώ έναντι 19,200 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η έναρξη νέων συνεργασιών για την παραγωγή γιαουρτιού ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και η προώθηση των πωλήσεων με «προσφορές» προς τον καταναλωτή, με αποτέλεσμα να πετύχουμε σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της εταιρεία στην εγχώρια αγορά. Παράλληλα, η διοίκηση καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για την ενίσχυση των εξαγωγών της στις χώρες που ήδη δραστηριοποιείται, όπως Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Ιράκ και στα Βαλκάνια, καθώς και για την είσοδο της σε νέες αγορές, αξιοποιώντας τη ζήτηση για αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι.

Τέλος, οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν στο 18,3% των συνολικών πωλήσεων, παρουσιάζοντας αύξηση 16,3%.