Αμεταβλητο στο 0,75% διατηρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το βασικό της επιτόκιο. Η ΕΚΤ δεν ανακοίνωσε κάποια περαιτέρω πολιτική χαλάρωσης στην συνεδρίασή της κατά την οποία εξέτασε την οικονομική προοπτική, ενώ επίσης έκανε σαφές πως παραμένει σε θέση αναμονής όσον αφορά την ενεργοποίηση του νέου προγράμματός της για την αγορά ομολόγων.

Η ΕΚΤ θέλει το χαμηλό επιτόκιό της να ισχύσει σε όλη την ευρωζώνη και σκοπεύει να το επιτύχει μειώνοντας τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων με το νέο πρόγραμμά της για την αγορά τους. Ωστόσο, δεν μπορεί να αξιοποιήσει το πρόγραμμα αυτό για να αγοράσει ομόλογα της Ισπανίας ωσότου η Μαδρίτη ζητήσει 'διάσωση', κάτι το οποίο έχει τεθεί ως προϋπόθεση για να παρεμβαίνει η ΕΚΤ.

Η διατήρηση του επιτοκίου σε αυτό το επίπεδο συνεχίζεται, έτσι, για πέμπτο συνεχή μήνα. Ακόμη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το επιτόκιο στο αποθετήριό της (όπου πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες κάνουν τοποθετήσεις) σε μηδενικό επίπεδο (0,0%) ενώ διατήρησε επίσης το επιτόκιό της για οριακά δάνεια (κατεπείγοντος χαρακτήρα) στο 1,5%.