Ύφεση 6,9% εμφάνισε το τρίτο τρίμηνο του έτους η ελληνική οικονομία, αντί ύφεσης 7,2% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του τρίτoυ τριμήνου (flash estimate) και είχε ανακοινωθεί στις 14 Νοεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση.

Αναλυτικότερα, η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 8,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2011.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 19,5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2011 ενώ πλεόνασμα 1,8 δισ. ευρώ παρουσίασε το εμπορικό ισοζύγιο, αντισταθμίζοντας μερικώς τη μείωση του ΑΕΠ.

Μείωση κατά 4,5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2011 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,5% και οι εξαγωγές υπηρεσιών κατά 7,1 %.

Μείωση κατά 20,9% σε σχέση με το τρίτo τρίμηνο του 2011 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 22,4% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 14,9%.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΑΕΠ της περιόδου 1ο τρίμηνο 2005 - 2ο τρίμηνο 2012 είναι αναθεωρημένες λόγω της αναθεώρησης των ετησίων εθνικών λογαριασμών για την περίοδο 2006 - 2011 (Σεπτέμβριος 2012).