Μείωση κατά 11,5% σημείωσε ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στον τοµέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύµατος και Εστίασης το Γ΄ τριµήνου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Γ΄ τριµήνου 2011, έναντι µείωσης 1,2% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2011 προς το 2010.

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στον τοµέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύµατος και Εστίασης του Γ΄ τριµήνου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Β΄ τριµήνου 2012, παρουσίασε αύξηση 82,2 % έναντι αύξησης 63,0 % που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2011.