Διπλή δημοπρασία εξάμηνων και μηνιαίων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου προγραμματίζει για τις 11 Δεκεμβρίου το υπουργείο Οικονομικών, αποσκοπώντας στην άντληση συνολικού ποσού ύψους 3,375 δισ. ευρώ.


Πιο αναλυτικά, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του πως την ερχόμενη Τρίτη θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 4 εβδομάδων, ποσού 2.125 εκατ. ευρώ, λήξεως 11 Ιανουαρίου 2013, καθώς και δημοπρασία εντόκων διάρκειας 26 εβδομάδων, ποσού 1.250 εκατ. ευρώ, λήξεως 14 Ιουνίου 2013.
 

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) είναι η Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360, υπογραμμίζει ο ΟΔΔΗΧ.
 

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
 

Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.