Συνολικά 146.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 7,7%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2008.Τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Απασχόλησης ξεπέρασαν τις προσδοκίες των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση των μισθολογίων μόλις κατά 80.000 και διατήρηση του ποσοστού ανεργίας στο 7,9%.Σύμφωνα με το υπουργείο, ο τυφώνας «Σάντι» δεν είχε μεγάλο αντίκτυπο στις προσλήψεις και την απασχόληση τον προηγούμενο μήνα.


Πάντως, τα αντίστοιχα στοιχεία για τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω. Οι νέες θέσεις εργασίας για τον Οκτώβριο αναθεωρήθηκαν σε 138.000 από 171.000 και για τον Σεπτέμβριο σε 132.000 από 148.000.