Επικυρώθηκαν σήμερα αλλαγές στη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
 
Συγκεκριμένα, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, αποχώρησε από το Δ.Σ. ο Αλέξανδρος Μάνος, ώστε να αναλάβει επικεφαλής της Γενικής Τράπεζας, έπειτα από την αναμενόμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς.
 
Ακόμη, το Δ.Σ. εξέλεξε ως μέλος του τον  Άνθιμο Θωμόπουλο, ο οποίος εφεξής θα φέρει την ιδιότητα του Deputy CEO του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.
 
Ο κ. Θωμόπουλος είναι πρώην Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας.
 
Από τη θέση του Deputy CEO, θα εποπτεύει τους τομείς Corporate και Investment Banking, Treasury, Capital Markets, Asset Management, καθώς και όλες τις Συμμετοχές και τη Διαχείριση της Περιουσίας του Ομίλου της Τράπεζας