Αύξηση 13,8% παρουσίασε τον Οκτώβριο η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, διαμορφούμενη στο ποσό των 1.528,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, στο δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012 παρουσίασε αύξηση 6,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2010 - Οκτωβρίου 2011.

Όσον αφορά τη συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, τον Οκτώβριο του 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.734,2 εκατ. ευρώ έναντι 2.483,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1%.

Ωστόσο, στο δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση 8,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2010 - Οκτωβρίου 2011.