Για «χαριστική βολή» στην ανάπτυξη των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) γενικότερα, κάνει λόγο ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών σε σημερινή ανακοίνωση με αφορμή τα μέτρα για τις ΑΠΕ που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση έχει «παγώσει» τα τελευταία έξι χρόνια και ότι «η χορήγηση εγγυήσεων των επιχειρήσεων έναντι του κράτους προϋποθέτει και το αυτονόητο, τη χορήγηση δηλαδή αντίστοιχων εγγυήσεων του κράτους ότι θα τηρήσει την υπογραφή του και δεν θα αλλάζει συνεχώς τους όρους του παιχνιδιού (νόμους, συμβάσεις, κλπ)».

Ο Σύνδεσμος καλεί το ΥΠΕΚΑ «να αποσύρει όλες τις ακραίες, αντιαναπτυξιακές προτάσεις και να δρομολογήσει την υλοποίηση θεσμικών μέτρων για την άρση των εμποδίων στην ανάπτυξη των ΜΥΗΕ».