Η συνεχώς βυθιζόμενη στην ύφεση Ευρωζώνη οδήγησε σε πτώση 70 δισ. δολαρίων στον διατραπεζικό δανεισμό μέσα σε διάστημα έξι μηνών, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, που δημοσιεύει το πρακτορείο Reuters.
Όπως αποκαλύπτει η μελέτη (BIS) ο δανεισμός συρρικνώθηκε κατά 1 δισ. δολάρια σε περισσοτέρες από 40 αναδυόμενες αγορές το δεύτερο εξάμηνο του 2011.

«Τα ευρήματά μας επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες πως οι διεθνείς τράπεζες ίσως μεταδώσουν οικονομικά σοκ από τις προηγμένες στις αναδυόμενες οικονομίες," αναφέρουν οι συντάκτες της εκθέσης. Σημειώνουν δε, ότι ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες είχαν εκτεθεί σε «σοκ» συγκεκριμένων χώρων επειδή τα χρηματοπιστωτικά τους συστήματα ήταν εξαρτημένα από μια και μόνο ξένη χώρα.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι η πτώση -περισσότερο από 70% στα τέλη του 2011- προήλθε από τράπεζες της ευρωζώνης που μείωσαν τη διεθνή τους δραστηριότητα λόγω των εγχώριων αναγκών. Αν και τα δεδομένα είναι σχεδόν ενός έτους, θα προκαλέσουν νέες ανησυχίες -σύμφωνα με το συντάκτη του Reuters- για τις αναδυόμενες αγορές οι οποίες εξαρτώνται από διεθνείς τράπεζες, σε χώρες όπως η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα όταν αυτές οι τράπεζες δέχονται εκ νέου πιέσεις για να βελτιώσουν τους ισολογισμούς τους.