Συνολικό ποσό ύψους 4,38 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών από την έκδοση εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, διάρκειας ενός και έξι μηνών, προκειμένου να μετακυλιστούν γραμμάτια που λήγουν στις 14 Δεκεμβρίου.


Ειδικότερα, αντλήθηκαν 2,762 δισ. ευρώ από ΕΓΔ 4 εβδομάδων και 1,625 δισ. ευρώ από τα ΕΓΔ 26 εβδομάδων.