Αύξηση των εξαγωγών της Σλοβενίας κατά 1% καταγράφηκε τους πρώτους δέκα μήνες του 2102 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκε μείωση των εισαγωγών κατά 1,1%.

Η αναλογία εξαγωγών/εισαγωγών ήταν στο 95,2%, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία.

Τον Οκτώβριο καταγράφηκε αύξηση 6,4% στις εξαγωγές, που διαμορφώθηκαν στο ποσό του 1.906 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση 3%, ανήλθαν στο 1,968 δισ. ευρώ. Η αναλογία εισαγωγών/εξαγωγών έφθασε το 96,8%.

Η Σλοβενία έκανε εξαγωγές προϊόντων αξίας 1,319 δισ. ευρώ, ή το 69,2% των εξαγωγών ήταν προς τις χώρες της ΕΕ τον περασμένο Οκτώβριο. Οι εισαγωγές από τις αγορές αυτές διαμορφώθηκαν στο 1,486 δισ. ευρώ (75,5% των συνολικών εισαγωγών).

Οι εξαγωγές σε αγορές εκτός ΕΕ διαμορφώθηκαν στα 586,5 εκ. ευρώ και οι εισαγωγές από τις αγορές αυτές ανήλθαν στα 481,5 εκ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Τους πρώτους δέκα μήνες του έτους η αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε στα 17,546 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές έφθασαν τα 18,437 δισ. ευρώ. Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε στα 890,9 εκ. ευρώ.