Νέα συνάντηση με επίκεντρο τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την εποπτεία των τραπεζών, θα έχουν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Σημειώνεται ότι οι διαφωνίες μεταξύ των Γάλλων και των Γερμανών, αλλά και των χωρών που δεν μετέχουν στο ευρώ, δεν επέτρεψαν, στις 4 Δεκεμβρίου, στους υπουργούς Οικονομικών της Ε.Ε. να καταλήξουν σε συμφωνία για το πρώτο βήμα της τραπεζικής ενοποίησης, που είναι η ενιαία Αρχή εποπτείας των τραπεζών υπό την αιγίδα της ΕΚΤ.

Κατόπιν αυτού, η κυπριακή προεδρία συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ecofin για τις 12 Δεκεμβρίου.

Η Γαλλία και η Γερμανία διαφωνούν σχετικά με ορισμένα μέρη του σχεδίου, την ώρα που τα χρονικά περιθώρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση στενεύουν, προκειμένου να εκπληρώσει τη δέσμευσή της για ολοκλήρωση του σχεδίου μέχρι το τέλος του 2012.

Στις 12 Σεπτεμβρίου η Κομισιόν υιοθέτησε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων, η οποία χαρακτηρίστηκε σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της τραπεζικής ενοποίησης. Το κεντρικό σημείο των προτάσεων ήταν η σύσταση ενός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος θα ελέγχει περίπου 6.000 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τις απαιτήσεις σε κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη μόχλευση.