Αρνητικό παραμένει το outlook για το τραπεζικό σύστημα της Ολλανδίας, σύμφωνα με την Moody’s. Όπως επισημαίνει ο διεθνής οίκος, το outlook αντανακλά το δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον που θα επιμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του δ’ τριμήνου του 2012 και το 2013, το οποίο, σε συνδυασμό με δομικές οικονομικές αδυναμίες, θα επηρεάσει αρνητικά τα προφίλ των τραπεζών σε περίοδο 12-18 μηνών. 

Οι δομικές αδυναμίες, επισημαίνει η Moody’s, περιλαμβάνουν: 

1)το υψηλό χρέος των νοικοκυριών 

2)την υψηλή μόχλευση του τραπεζικού συστήματος και 

3)την υψηλή εξάρτηση των τραπεζών στο wholesale funding. 

Επιπλέον, τα χαρτοφυλάκια των εμπορικών ακινήτων και σε μικρότερο βαθμό τα στεγαστικά δάνεια, θα οδηγήσουν σε υψηλότερες απώλειες από δάνεια. 

Πηγή: euro2day.gr