Μέχρι τις αρχές του χρόνου αναμένεται η κυβέρνηση να έχει προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων να απελευθερώνονται με στόχο στις νέες τιμές που θα καθοριστούν από τον Φεβρουάριο να υπάρξει μείωση των τιμών στα ιδιωτικά σχολεία.
Σύμφωνα με το «Έθνος», τα τελευταία τρία χρόνια υπάρχει λόγω της κρίσης κύμα φυγής από τα ιδιωτικά προς τα δημόσια σχολεία. Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια προχώρησαν σε μειώσεις με έμμεσο και άμεσο τρόπο ωστόσο αυτές δεν ήταν τόσο μεγάλες.

Οι τιμές από το 2009 και την αρχή της κρίσεις ουσιαστικά παραμένουν παγωμένες, και με άλλες προσφορές τα σχολεία ρίχνουν κάπως το κόστος.

Ωστόσο με τον τρόπο αυτό δεν περνάνε οι μειώσεις στον τιμοκατάλογο. Πλέον το υπουργείο απελευθερώνοντας τις τιμές θεωρεί ότι με το «ξεπάγωμα» τα δίδακτρα θα πάρουν πορεία προς τα κάτω και μάλιστα άμεσα από την επόμενη σχολική χρονιά.