Αυξημένα εισοδήματα τα οποία έφτασαν τα 116,5 δισ. ευρώ δήλωσαν οι Ελληνες στην εφορία για το 2010 (δηλώσεις 2011), την πρώτη χρονιά του μνημονίου. Την ίδια ώρα, μισθωτοί και οι συνταξιούχοι σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος καταβάλοντας το 55% του συνόλου των φόρων.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες στατιστικό δελτίο φορολογικών δεδομένων οικονομικού έτους 2011 (εισοδήματα 2010) από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

- Συνολικά το 2010 δηλώθηκε εισόδημα 116,5 δις. ευρώ και βεβαιώθηκε φόρος 10,4 δισ. ευρώ. Τα αντίστοιχα στοιχεία του 2009 είναι συνολικό εισόδημα 115,7 δισ. ευρώ και φόρος 10,4 δισ. ευρώ.

- Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωσαν το 2010 συνολικό εισόδημα 81,81 δισ. ευρώ και τους βεβαιώθηκε συνολικός φόρος 5,73 δισ. ευρώ.
 

Σε ποσοστά, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωσαν το 70,22% του συνολικού εισοδήματος που δηλώθηκε στην οικονομία (το 2009 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 70,18%) και τους βεβαιώθηκε το 55,09% του συνολικού φόρου (το 2009 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 55,54%).


Σε σχέση με τα εισοδήματα του 2009 προκύπτει ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωσαν το 2010 αυξημένο εισόδημα κατά 597 εκατ. ευρώ.
 

- Οι λοιποί φορολογούμενοι - φυσικά πρόσωπα (π.χ. επαγγελματίες) δήλωσαν το 2010 συνολικό εισόδημα 21,88 δισ. ευρώ ή το 16,79% του συνόλου. Από αυτό προκύπτει ότι δήλωσαν αυξημένο εισόδημα κατά 2,45 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2009. Το 2010 τους βεβαιώθηκε συνολικός φόρος 1,99 δισ. ευρώ ή το 15,79% του συνόλου έναντι 1,6 δισ. ευρώ ή το 15,44% το 2009. Η αύξηση στο δηλούμενο εισόδημα συνδέεται με την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης αλλά και το λεγόμενο «κίνημα των αποδείξεων». Τα στοιχεία αποδεικνύουν ανάγλυφα το εύρος της φοροδιαφυγής στις τάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών.
 

- Οι επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα παρουσίασαν το 2010 σημαντική μείωση τόσο στο δηλούμενο εισόδημα (12,8 δις. ευρώ έναντι 15 δις. ευρώ το 2009) όσο και στον βεβαιούμενο φόρο (3,62 δισ. ευρώ έναντι 3 δισ. ευρώ το 2009).
 

- Από τα 100 ευρώ φόρο εισοδήματος που βεβαιώνεται στην Ελλάδα τα 55 ευρώ καλούνται να πληρώσουν μισθωτοί, τα 15,4 ευρώ ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες κα και τα 29,5 δισ. ευρώ οι επιχειρήσεις.