Στα 1.230.918 άτομα αυξήθηκαν οι άνεργοι στο γ΄τρίμηνο του 2012, ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.739.018 άτομα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το ποσοστό ανεργίας ήταν 24,8%, έναντι 23,6% του προηγούμενου τριμήνου και 17,7% του αντίστοιχου τριμήνου 2011.

Η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 8,3% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2011.

Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 40,2% σε σχέση με το γ΄ Τρίμηνο του 2011.