Λήφθηκε και τυπικά το «πράσινο φως» σε ό,τι αφορά τη συγχώνευση της Αγροτικής Τράπεζας με την Τράπεζα Πειραιώς, κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού με αριθμ. 549/VII/2012, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό φύλλου 3320, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012.
Ειδικότερα, με την απόφαση συγκέντρωσης των δύο τραπεζικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά, καταβάλλοντας 95 εκατ. ευρώ στην Αγροτική Τράπεζα, ανάμεσα σε άλλα, τα ακόλουθα:

- 1.14,7 δισ. ευρώ επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού της Αγροτικής, εκ των οποίων δάνεια μετά από προβλέψεις 10,6 δισ. ευρώ και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 4,2 δισ. ευρώ.

- 2.21,4 δισ. ευρώ επιλεγμένα στοιχεία παθητικού της Αγροτικής, εκ των οποίων 14,3 δισ. ευρώ καταθέσεις, 6,7 δισ. ευρώ διατραπεζικές υποχρεώσεις και 0,4 δισ. ευρώ λοιπές υποχρεώσεις.

- 3.Το δίκτυο καταστημάτων της Αγροτικής στην Ελλάδα, περιλαμβανομένου ενός καταστήματος στη Φρανκφούρτη Γερμανίας, τις εγκαταστάσεις της και τα εμπορικά σήματα που της ανήκουν.