Μεγαλύτερη πτώση από την αναμενόμενη παρουσίασαν οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, υποχωρώντας στα χαμηλά εννέα εβδομάδων, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για σταθερή ανάκαμψη της απασχόλησης.

Την εβδομάδα που έληξε στις 8 Δεκεμβρίου, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν κατά 29.000 στις 343.000 αιτήσεις συνολικά, σύμφωνα με τα εποχικώς προσαρμοσμένα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το αμερικανικό Υπουργείο Απασχόλησης.
 

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων, ο οποίος θεωρείται ότι αποτυπώνει πιο αξιόπιστα τις τάσεις στην αγορά εργασίας, είναι μειωμένος κατά 27.000 αιτήσεις στις 381.000.