Στα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους συμφώνησαν οι ευρωπαίοι ηγέτες κατά την πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λίγες ώρες μετά από την επίτευξη της συμφωνίας για την εποπτεία των τραπεζών και την έγκριση της βοήθειας προς την Ελλάδα.

Αναθεώρησαν, ωστόσο, προς τα κάτω τις φιλοδοξίες τους για την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσής τους.

Οι ηγέτες της Ε.Ε. υποσχέθηκαν να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός μηχανισμού για την ολοκλήρωση της ενοποίησης των τραπεζών, αν και δεν ξεκαθαρίστηκε πότε θα ολοκληρωθεί ο μηχανισμός αυτός.

Συμφώνησαν επίσης να ξεκινήσει μια «δοκιμαστική» συζήτηση σχετικά με το πώς τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα επιτύχουν τους οικονομικούς στόχους, καθώς και η δημιουργία ενός «ταμείου αλληλεγγύης» προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη που πλήττονται από οικονομικές κρίσεις.

Στα συμπεράσματά τους, όμως, δεν επεκτείνονται πλέον πέραν των ευρωεκλογών του 2014 και δεν αναφέρουν την πιθανότητα να εφοδιαστεί η ευρωζώνη με ένα είδος κοινού προϋπολογισμού.