Η εκταμίευση των χρηματοδοτικών πόρων προς την Ελλάδα σηματοδοτεί την αφετηρία ενός δυνητικά ενάρετου κύκλου, σημειώνεται στο τελευταίο, εβδομαδιαίο, οικονομικό δελτίο της Alpha Bank.


Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας πως η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία θα επιφέρει εισροές κεφαλαίων και θα αμβλύνει τη στενότητα ρευστότητας, με αποτέλεσμα τη σταδιακή επανεκκίνηση της ανάπτυξης, που με τη σειρά της θα ενισχύσειακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη ώσπου η οικονομία αρχίσει να ομαλοποιείται και η χώρα να βγει από τα αδιέξοδα της κρίσης.
 

Στο οικονομικό δελτίο καταγράφεται ακόμη πως «για την επαναγορά των ομολόγων χρησιμοποιήθηκαν πόροι που προορίζονταν αρχικά για την αποπληρωμή έντοκων γραμματίων του δημοσίου». Όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές, «η απόφαση αυτή συνιστά πλήγμα στις προοπτικές βελτίωσης της ρευστότητας στην οικονομία, σε μια συγκυρία που η διαμόρφωση καλού οικονομικού κλίματος απαιτεί την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ομαλοποίηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων».
 

«Η αφαίμαξη των όποιων πενιχρών διαθεσίμων διατηρούν οι τράπεζες προς τον σκοπό χρηματοδότησης του δημοσίου, στερεί πολύτιμη δυνητική ρευστότητα από την οικονομία και αντιστρατεύεται τον αναπτυξιακό χαρακτήρα άλλων μέτρων της οικονομικής πολιτικής. Και, βεβαίως, η διαθέσιμη ρευστότητα των τραπεζών δεν είναι ανεξάντλητη», διαπιστώνουν οι αναλυτές