Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Γενικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της δεύτερης.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά συνολικού ποσοστού συμμετοχής της γαλλικής Société Générale (99,08%) στη Γενική, μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, με τη συνολική επένδυση της Société να διαμορφώνεται, κατόπιν προσαρμογών, στο ποσό των 460 εκατ. ευρώ, έναντι του ποσού των 444 εκατ. ευρώ που είχε ανακοινωθεί στις 19 Οκτωβρίου.

«Με την προσθήκη της Γενικής Τράπεζας, ο Όμιλος αποκτά μια πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και αυτοχρηματοδοτούμενη τράπεζα, βελτιώνοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική και στρατηγική του θέση» επισημαίνεται.

Την εξαγορά ενέκρινε προηγουμένως την Πέμπτη η Επιτροπή Ανταγωνισμού.