Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου θα εισαχθεί προς επεξεργασία στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεως της Βουλής το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις».

Σημειώνεται πως από τις ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και την πλήρη εφαρμογή τους έως το 2016 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναμένει ετήσια αύξηση εσόδων του Προϋπολογισμού ύψους 2,3 δισ. ευρώ περίπου. Ειδικά για τα 2013,2014 και 2015 η προαναφερόμενη ετήσια αύξηση περιορίζεται σε 515 εκατ. ευρώ, 1,99 δισ. ευρώ και 2,14 δισ. ευρώ αντίστοιχα.
 

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης δεν ακολουθήθηκε δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα του εν λόγω σχεδίου νόμου προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη κατάθεσή του στην Βουλή.
 

Σύμφωνα με την έκθεση δημοσίας διαβούλευσης που συνοδεύει το νομοσχέδιο «καθυστέρηση στην κατάθεση του εν λόγω σχεδίου νόμου θα έθετε σε διακινδύνευση την εκταμίευση εξαιρετικά σημαντικής για την ελληνική οικονομία χρηματοδότησης από τους διεθνείς πιστωτές. Ενόψει των παραπάνω, και στο μέτρο του δυνατού, έχει προηγηθεί της κατάθεσης του νομοσχεδίου άτυπη διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων».


Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεως της Βουλής αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2013 μετά το άνοιγμα της Βουλής, οπότε θα ακολουθήσει και η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια.