Μεγάλη αύξηση των ληξιπρόθεσμων και ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο σημειώθηκε το 2011, όπως αποκαλύπτει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κατατέθηκε στη Βουλή, ενώ η αυξητική τάση συνεχίστηκε και εφέτος λόγω της συρρίκνωσης των εισοδημάτων.

Το ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο το 2011 έφτασε στο ποσό των 44 δισ. ευρώ ή στο 21,1% του ΑΕΠ από 38,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2010. Σημειώνεται πως εντός του 2012 τα ληξιπρόθεσμα χρέη παρουσιάζουν νέα αύξηση και έχουν διαμορφωθεί μέχρι τον Οκτώβριο στο ποσό των 54 δισ. ευρώ ή στο 27,7% του ΑΕΠ.