Σε 1,25 δισ. ευρώ ανήλθε η αξία των ακάλυπτων επιταγών τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012, ενώ σε τεμάχια διαμορφώθηκε στα 119.275, σύμφωνα με στοιχεία της Τειρεσίας Α.Ε.

Το Νοέμβριο του 2012 οι ακάλυπτες ανήλθαν σε αξία στα 72,48 εκατ. ευρώ και σε τεμάχια σε 7.043, παρουσιάζοντας μείωση 56,28% και 50,33% αντίστοιχα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 ανήλθαν σε 180 εκατ. ευρώ σε αξία και 113.942 σε τεμάχια.