Στο κατατεθέν νέο φορολογικό νομοσχέδιο προτείνεται η αύξηση από 35% σε 40% του συντελεστή παρακράτησης φόρου για τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διαχειριστών, καθώς και στις αμοιβές, πέραν του μισθού, στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, αναφέρει σε σχόλιό του ο πρόεδρος του Alliot Group κ. Γιάννης Κλέωπας.

Όπως δήλωσε ο κ. Κλέωπας «αμφιβάλω κατά πόσο θα ωφελήσει εισπρακτικά το Δημόσιο, αφού πολλές επιχειρήσεις θα επανακαθορίσουν την πολιτική λήψης τέτοιων αμοιβών, αφού ο συντελεστής του 40%, που σημειωτέον εφαρμόζεται από το 1ο Ευρώ, καθιστά την φορολογία στα εισοδήματα αυτά επαχθέστερη όλων. Αναρωτιέται κανείς ποιος μπορεί να είναι ο λόγος για να προκριθεί σε μια ΑΕ για παράδειγμα να δώσει αμοιβές σε μέλη του ΔΣ που τυγχάνει να είναι και μέτοχοι και να μη προκρίνει την διανομή σε αυτούς μερίσματος μόνο, που τελικά επιβαρύνεται με φόρο λίγο πάνω από 33%».

Επίσης, ο κ.Κλέωπας επισημαίνει ότι για το ίδιο λόγο η αύξηση του συντελεστή παρακράτησης φόρου για τις αμοιβές, πέραν του μισθού στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην παροχή κινήτρων σε αυτούς μέσω της μεθόδου αυτής, αφού την καθιστά πλέον ιδιαίτερα «ακριβή» και στην πλειοψηφία άδικη. 

«Χαρακτηριστικά αναφέρω πως εργαζόμενος με ετήσιες αποδοχές 25 χιλιάδων Ευρώ θα καταβάλει φόρο με συντελεστή 22%, ενώ ίδιος για λήψη αμοιβής οιοδήποτε ύψους εκτός μισθού εν είδη επιβράβευσης ή άλλου κινήτρου θα καταβάλει μέσω παρακράτησης φόρο με συντελεστή 40%. Για τους παραπάνω λόγους αλλά και άλλους η φορολογική αυτή προσέγγιση στα εισοδήματα αυτά ίσως θα πρέπει και θα είναι χρήσιμο να επανακαθοριστεί» κατέληξε ο πρόεδρος της Alliot Group.