Τη συμμετοχή του στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για τα θέματα της στρατηγικής ανάπτυξης του εθνικού λιμενικού συστήματος αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τις θέσεις που αναπτύχθηκαν, τα σχετικά άρθρα του σχεδίου νόμου: (α) δημιουργία Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, (β) νέα δομή και λειτουργία του συστήματος, (γ) Αττικό Λιμενικό Σύστημα, (δ) ανασχεδιασμός για την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) και (ε) αδειοδότησης έργων σε Οργανισμούς Λιμένων βρίσκονται στην ορθή κατεύθυνση και οδηγούν σε ένα νέο αποτελεσματικό σύστημα λιμενικής λειτουργίας.

Μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2012 θα υποβληθούν και γραπτά οι προτάσεις του ΟΛΠ Α.Ε. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης: «Στις επόμενες μέρες θα συνέλθει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), προκειμένου να συμβάλουμε όλοι στις αποφάσεις εφαρμογής που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός σύγχρονου, ευρωπαϊκού και δυναμικού λιμενικού συστήματος. Ενός συστήματος το οποίο αποτελεί κύριο παράγοντα της διαδικασίας ανάπτυξης του τόπου, αφού από την αποτελεσματική του λειτουργία εξαρτώνται κύριοι τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία, το εμπόριο και ο τουρισμός. Ιδιαίτερα για τον ΟΛΠ Α.Ε. η τελική επιλογή της αποδοχής του ευρωπαϊκού μοντέλου ανάπτυξης και όχι της πώλησης του συνόλου των μετοχών του Οργανισμού σε έναν και μόνο στρατηγικό επενδυτή, αποτελεί δικαίωση των επί τριετία διατυπωμένων δημόσια απόψεων του για ένα μοντέλο πολλαπλών ιδίων χρήσεων και παραχωρήσεων για νέες επενδύσεις με διαφάνεια, ανταγωνιστικότητα και περιβαλλοντική προστασία. Το στοίχημα για τα λιμάνια και την χώρα είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις να εφαρμοσθούν ταχύτατα».