Όλα τα ομόλογα, συνολικής αξίας 31,9 δισ. ευρώ, τα οποία προσφέρθηκαν κατά τη διαδικασία της επαναγοράς, αποδέχθηκε επίσημα σήμερα η Ελληνική Δημοκρατία, όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η διαδικασία της επαναγοράς, από κοινού με τις παρεμβάσεις που συμφώνησε το Eurogroup στις 27 Νοεμβρίου, καθώς και την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής, υπολογίζεται πως θα επαναφέρουν το ελληνικό δημόσιο χρέος σε βιώσιμη τροχιά, ειδικότερα δε στο 124% του ΑΕΠ το 2020.