Στην άντληση συνολικού ποσού ύψους 1,3 δισ.ευρώ προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,11% έναντι 4,20% κατά την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία στις 13 Νοεμβρίου 2012. Για το ζητούμενο ποσό του (1) ενός δισ.ευρώ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,730 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,73 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012, στις 12μ.μ.