Ποσό ύψους 3,523 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα η Μαδρίτη μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων, διάρκειας 3 και 6 μηνών, με τα επιτόκια να ακολουθούν πτωτική τάση σε σχέση με τις αντίστοιχες δημοπρασίες του παρελθόντος.


Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Οικονομικών, για τα τρίμηνα γραμμάτια το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 1,195% έναντι 1,254% κατά την αντίστοιχη προηγούμενη έκδοση και για τα εξάμηνα σε 1,609% έναντι 1,669%.