Σε αντικατάσταση του μη εκτελεστικού μέλους, εκπροσώπου των υπαλλήλων, Ευστράτιου Μπαλαμπανίδη, λόγω συνταξιοδότησης, από τον Γεώργιο Γεωργακόπουλο, προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Η τοποθέτηση αναμένεται να υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.
 

Τούτων δοθέντων το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε ως εξής:
 

1. Ανωμερίτης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
 

2. Πετρουλής Παναγιώτης, εκπρόσωπος των μετόχων, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος,
 

3. Παπαδόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
 

4. Παπαηλίας Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
 

5. Ζησιμόπουλος Αγγελος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
 

6. Νάκης Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
 

7. Τσιρίδης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
 

8. Γεωργίου Βασίλειος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
 

9. Μουστάκη Ειρήνη, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
 

10. Κολιόπουλος Αντώνιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
 

11. Γεωργακόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος,
 

12. Γεωργίου Νικόλαος, εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος,
 

13. Μιχαλολιάκος Βασίλειος, εκπρόσωπος του δήμου Πειραιά, μη εκτελεστικό μέλος