Στη δημοσιοποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την πώληση έξι ακινήτων του Δημοσίου στο εξωτερικό, προχώρησε σήμερα το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

Η 19η Μαρτίου ορίστηκε ως τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο Ταμείο. Καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή της σύμβασης και καταβολή του οικονομικού ανταλλάγματος ορίστηκε η 11η Μαΐου 2013.

Τα ακίνητα του Δημοσίου που διατίθενται προς πώληση είναι:

- Λονδίνο: 2 Holland Park, W11 3TG

- Λευκωσία: Οδός Αγίου Προκοπίου, Έγκωμη

- Βρυξέλλες: Oδός Montoyer 25, Περιοχή Leopold

- Βελιγράδι: Οδός Kralja Milutina 6

- Λουμπλιάνα: Οδός Veselova 17

- Tασκένδη: Οδός Do'rmon Yo'li (πρώην Zulaiho) 3 - 4