Μειωμένη κατά 3,5% παρουσίαζεται η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2012, έναντι μείωσης 3,8% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.


Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, σημείωσε αύξηση σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο κατά 1,4%, έναντι αύξησης 0,7% που είχε παρατηρηθεί στην αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.