Σημαντική κάμψη εμφάνισε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Οκτώβριο του 2012, διαμορφούμενο στα 684 εκατ. ευρώ - σε ύψος δηλαδή μικρότερο από το ήμισυ του αντίστοιχου ελλείμματος του Οκτωβρίου του 2011.


Βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 496 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 324 εκατ. ευρώ και των καθαρών πληρωμών για αγορές καυσίμων και πλοίων κατά 63 και 109 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ακόμη, το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων περιορίστηκε λόγω της μείωσης της δαπάνης για εισαγωγές κατά 204 εκατ. ευρώ ή 9,6%, αλλά και της ανόδου των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 120 εκατ. ευρώ ή 10,2%.
 

Από την άλλη, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 247 εκατ. ευρώ εξαιτίας της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο των λοιπών υπηρεσιών το οποίο ήταν πλεονασματικό τον αντίστοιχο μήνα του 2011, εμφάνισε μικρό έλλειμμα τον Οκτώβριο εφέτος.
 

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το Οκτώβριο του 2011, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 18,6% και οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν επίσης (κατά 32,9%), με αποτέλεσμα μείωση των καθαρών εισπράξεων κατά 105 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, τον Οκτώβριο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 8,3%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) παρουσίασαν πτώση κατά 7,1%, ενώ οι αντίστοιχες πληρωμές αυξήθηκαν κατά 2,9%, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι καθαρές εισπράξεις κατά 97 εκατ. ευρώ.
 

Όπως προκύπτει από την ΤτΕ, το ισοζύγιο εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα 110 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 559 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2011, λόγω του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη κατά 445 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του, οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού μετά τη συμμετοχή των ιδιωτών στην περικοπή του δημόσιου χρέους (PSI).
 

Επιπρόσθετα, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων εμφάνισε έλλειμμα 89 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 175 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2011, λόγω, της μείωσης των καθαρών μεταβιβαστικών πληρωμών του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως προς την ΕΕ), σε σχέση με το Οκτώβριο του 2011, αλλά και της καταγραφής καθαρών εισπράξεων στο ισοζύγιο των λοιπών τομέων (κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα), έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2011.
 

Στο πλαίσιο τους δεκάμηνου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 12,1 δισ. ευρώ ή 74,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, διαμορφούμενο σε 4,1 δισ. ευρώ.
 

Όπως εκτιμά η ΤτΕ, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει, κυρίως, τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 5,8 δισ. ευρώ, τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 4,9 δισ. ευρώ, καθώς και την αύξηση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 1 δισ. ευρώ και του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 344 εκατ. ευρώ.