Την ύπαρξη καμίας τρέχουσας οφειλής της ΔΕΗ προς τη ΔΕΠΑ, παρατήρησε με σημερινή ανακοίνωσή της η εταιρεία φυσικού αερίου, ορμώμενη από σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο.