Ανοδο της τάξης του 0,5% παρουσίασαν οι τιμές κατοικιών τον Οκτώβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα εποχικώς προσαρμοσμένα στοιχεία της Federal Housing Finance Agency.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές κατοικιών ενισχύθηκαν κατά 5,6%, όπως καταδεικνύει ο δείκτης FHFA, ο οποίος καταρτίζεται με βάση τα στοιχεία που λαμβάνονται από τις Fannie Mae και Freddie Mac.